Përfaqësitë

Frenki ShPK është përfaqësues kryesor së firmave:

Thrace Ipoma

Sarten

Ne jemi përurues kryesor të ShA Polica e Sigurimit.