Speca Gambë

Gamba të tëra 720 ml

kavanoz paketim 12/1

Gamba të tëra 1500 ml

kavanoz paketim 6/1

Gamba të tëra 2500 ml

kavanoz paketim 6/1

Gamba të tëra 4200 g

kavanoz paketim 3/1

Gamba të katërta 720 ml

kavanoz paketim 12/1

Gamba të katërta 1500 ml

kavanoz paketim 6/1

Gamba të katërta 2500 ml

kavanoz paketim 6/1

Gamba e mbushur me lakër 720 ml

kavanoz paketim 12/1

Gamba e mbushur me lakër 1500 ml

kavanoz paketim 6/1

Gamba e mbushur me lakër 2500 ml

kavanoz paketim 6/1

Gamba e mbushur me djathë 500 ml

kavanoz paketim 12/1

%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0 %d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0