Domate të gjelbra

Domate të gjelbra 1500 ml

kavanoz paketim 6/1

Domate të gjelbra 2500 ml

kavanoz paketim 6/1