Karotë

Karotë 4200 g

kutia e teneqesë paketim 4/1