За нас

Първите ни опити за износ на храна са от 1995 година.

Днес Френки ДОО е един от по-голямите фирми за износи на храна от Република Македония.

Вършиме износ на консервирани плодове и зеленчук, също и свежи плодове и зеленчуци.

Френки ДОО работи със своя комерсиален бренд “BonVita” i” Sonce”, както и с брендови на наши клиенти.