Зелен домат

 Зелени домати 720ml

буркан  пак. 12/1

Зелени домати 1500ml

буркан  пак. 6/1

Зелени домати 2500ml

буркан  пак. 6/1