Феферона

Феферона лута 370ml

тегла  пак. 16/1

Феферона лута 720ml

тегла  пак. 12/1

Феферона слатка чорбаџиска 370ml

тегла  пак. 6/1

Феферона слатка чорбаџиска 720ml

тегла  пак. 12/1

Феферона лута на скара 370ml

тегла  пак. 12/1

Феферона лута на скара 720ml

тегла  пак. 12/1

Македонка слатка феферона 370ml

тегла  пак. 12/1

Македонка слатка феферона 720ml

тегла пак. 12/1