Феферона

Феферона љута 370ml

тегла  пак. 16/1

Феферона љута 720ml

тегла  пак. 12/1

Феферона слатка чорбаџиска 370ml

тегла  пак. 6/1

Феферона слатка чорбаџиска 720ml

тегла  пак. 12/1

Феферона љута са роштиља 370ml

тегла  пак. 12/1

Феферона љута са роштиља 720ml

тегла  пак. 12/1

Македонка слатка феферона 370ml

тегла  пак. 12/1

Македонка слатка феферона 720ml

тегла пак. 12/1