Лимена амбалажа

Профилне кутије

од D 73mm до 99mm и запремине од 125ml до 975ml

Амбалажа за јестиво улје

округле и правоугаоне кутије од 170ml до 20l

Амбалажа за моторна улја

округле и правоугаоне кутије од 170ml до 17l и кофе од 25l

Амбалажа за пољопривредне хемикалије

округле и правугаоне кутије од 200ml до 20l

Амбалажа за боје

округле и правугаоне кутије од 50ml до 20l и конусне

кофе

Конзерве

округле кутије од D 52mm до 230mm и запремине од 50g до 10kg

Дубоко извучена амбалажа