Гамба паприка

Гамба цела 720ml

тегла  пак. 12/1

Гамба цела 1500ml

тегла  пак. 6/1

Гамба цела 2500ml

тегла  пак. 6/1

Гамба цела 4200g

тегла  пак. 3/1

Гамба четвртине 720ml

тегла  пак. 12/1

Гамба четвртине 1500ml

тегла  пак. 6/1

Гамба четвртине 2500ml

тегла  пак. 6/1

Гамба пуњена са купусом 720ml

тегла  пак. 12/1

Гамба пуњена са купусом 1500ml

тегла  пак. 6/1

Гамба пуњена са купусом 2500ml

тегла  пак. 6/1

Гамба пуњена са сиром 500ml

тегла  пак. 12/1