Зелени парадајз

Зелени парадајз 1500ml

тегла  пак. 6/1

Зелени парадајз 2500ml

тегла  пак. 6/1