Филета црвена пиперка

Филета црвена пиперка 720ml

тегла  пак. 12/1

Филета црвена пиперка 1500ml

тегла  пак. 6/1

Филета црвена пиперка 2500ml

тегла  пак. 6/1

Филета црвена пиперка 4250g

лимена кутија  пак. 4/1