Ambalazhi i teneqesë

Kutia profile

nga D 73 mm deri 99 mm dhe madhësi nga 125 ml deri 975 ml

Ambalazh për vaj ngrënie

kutia të rumbulakëta  dhe katërkëndshme nga 170 ml deri 201 ml

Ambalazh për vaj motorik

kutia të rumbulakëta  dhe katërkëndshme nga 170 ml deri 17 l dhe kova nga 25 l

Ambalazh për kimi fshatë – ekonomik

kutia të rumbulakëta  dhe katërkëndshme nga 200 ml deri 201 ml

Ambalazh për ngjyra

kutia të rumbulakëta  dhe katërkëndshme nga 50 ml deri 20 l dhe kova konuse

Konserva

kutia të rumbulakëta nga D52 mm deri 230 mm dhe madësi nga 50 g deri 10 kg

Ambalazh të tërhequr  thellësisht