Tranguj të tharët

Tranguj të tharët Ekstra 3 – 6 cm refus 370 ml

kavanoz paketim 12/1

Tranguj të tharët Ekstra 3 – 6 cm refus 720 ml

kavanoz paketim 12/1

Tranguj të tharët Ekstra 3 – 6 cm refus 1500 ml

kavanoz paketim 6/1

Tranguj të tharët Ekstra 3 – 6 cm refus 2500 ml

kavanoz paketim 6/1

Tranguj të tharët 6 – 9 cm klasa e ll – të 720 ml

kavanoz paketim 12/1

Tranguj të tharët (të prerë) 720 ml

kavanoz paketim 12/1

Tranguj të tharët 6 – 8 cm (në dy radhë) 720 ml

kavanoz paketim 6/1

Tranguj të tharët 9 – 12 cm (në dy radhë) 2500 ml

kavanoz paketim 3/1

Tranguj të tharët klasa e lll – të 4250 g

kutia e teneqesë paketim 4/1

%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b0