Zhardinjerë me perime

Zhardinjerë (perime të tëra) 1500 ml

kavanoz paketim 6/1

Zhardinjerë (perime të tëra) 2500 ml

kavanoz paketim 6/1